Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” sadarbības partneriem:

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” informē, ka pamatojoties uz:

  • Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2024.gada 14.marta lēmumu Nr. 24 “Par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanai pievienošanas ceļā”
  • pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” un pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 2024.gada 25.aprīlī parakstīto reorganizācijas līgumu,

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” kā iegūstošā sabiedrība ar 2024.gada 1.maiju pārņem pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” saimniecisko darbību.