Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” statūti

Publiskoti saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu.

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" statūti