Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” pārvaldes struktūra

Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” 100% kapitāldaļu pieder Ventspils pilsētas pašvaldībai.

Kapitālsabiedrībā strādā 7 darbinieki