Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” publiskojamā informācija

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu

Informācija par pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" dalībnieku sapulcēm

0