Valdes priekšsēdētājs
Armīns Kleinbergs

T:63622532

Galvenā grāmatvede - Ekonomiste
Ella Vojevodova

T:63622532

Namu pārzinis
Eduard Shik

T:63622532

Kasiere – Tirdzniecības speciāliste
Ineta Kristovska-Bērziņa

T:26514325

Kasiere – Tirdzniecības speciāliste
Laimdota Kotljarevska

T:26514325

Sētniece-apkopēja
Sanda Ālīte
T:63622532

Sētniece-apkopēja
Janīna Villere
T:63622532


0
 .