Valdes priekšsēdētājs
Armīns Kleinbergs

T:63622532

Galvenais grāmatvedis - Ekonomists
Agris Prelgauskis

T:63622532

Namu pārzinis
Eduard Shik

T:63622532

Kasiere – Tirdzniecības speciāliste
Ineta Kristovska-Bērziņa

T:26514325

Kasiere – Tirdzniecības speciāliste
Laimdota Kotljarevska

T:26514325

Sētniece-apkopēja
Zigrīda Ozola
T:63622532

Apkopēja
Valentīna Ļipeca
T:63622532

Sētnieks
Pjotrs Ļipecs
T:63622532
0