Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” iepirkumi

Informācija par iepirkumiem, kurus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu nepieciešams publicēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā vai iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

Tiek izsludināta cenu aptauja telpas remontam Tirgus ielā 8

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no 15.03.2021 līdz 22.03.2021 izsludina cenu aptauju par tirdzniecības telpas labiekārtošanu Tirgus ielā 8, Ventspilī, identifikācijas Nr.VT2021/01. Piedāvājumu sūtīt līdz 22.03.2021. uz e-pasta adresi: tirgus@ventspils.lv Cenu piedāvājumu iesniegt ar pavadvēstuli, kurā atspoguļo īss piedāvājuma saturs. Kontaktpersona – Armīns Kleinbergs T:20363898. Kopsavilkuma aprēķinu tabula būvniecības darbiem atvērt šeit0
 .