Pašvaldības SIA “Ventspils tirgus” iepirkumi

Informācija par iepirkumiem, kurus saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu nepieciešams publicēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā vai iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētām “Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”

Tiek izsludināta cenu aptauja “Siltummezgla ierīkošana” Tirgus ielā 8

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no 13.08.2021 līdz 20.08.2021 izsludina cenu aptauju par siltummezgla izbūvi Tirgus ielā 8, Ventspilī, identifikācijas Nr.VT2021/06. Piedāvājumu sūtīt līdz 20.08.2021 plkst. 14:00. uz e-pasta adresi: tirgus@ventspils.lv Cenu piedāvājumu iesniegt ar pavadvēstuli, kurā atspoguļots īss piedāvājuma saturs. Kontaktpersona – Armīns Kleinbergs T:20363898. Kopsavilkuma aprēķinu tabula būvniecības darbiem atvērt šeit


Tiek izsludināta cenu aptauja “Nojumes metāla konstrukciju atjaunošana” Tirgus ielā 10

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no 01.06.2021 līdz 11.06.2021 izsludina cenu aptauju par Nojumju metāla konstrukciju atjaunošanu Tirgus ielā 10, Ventspilī, identifikācijas Nr.VT2021/05. Piedāvājumu sūtīt līdz 11.06.2021 plkst. 14:00. uz e-pasta adresi: tirgus@ventspils.lv Cenu piedāvājumu iesniegt ar pavadvēstuli, kurā atspoguļots īss piedāvājuma saturs. Kontaktpersona – Armīns Kleinbergs T:20363898. Kopsavilkuma aprēķinu tabula būvniecības darbiem atvērt šeit


Tiek izsludināts iepirkums „Siltummezgla ierīkošana Tirgus ielā 8 un apkures sistēmas ierīkošana Pils ielā 14, Ventspilī”

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no izsludina iepirkumu ar identifikācijas numuru VT 2021/04 "Siltummezgla ierīkošana Tirgus ielā 8 un apkures sistēmas ierīkošana Pils ielā 14, Ventspilī". Informāciju par iepirkumu var apskatīt elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu iesniegt līdz 20.05.2021.


Cenu aptaujas VT2021/01 termiņš tiek pagarināts līdz 02.04.2021 plkst. 14:00

Cenu aptaujas VT2021/01 termiņš tiek pagarināts līdz 02.04.2021 plkst. 14:00


Tiek izsludināta cenu aptauja tirdzniecības telpas labiekārtošanai Tirgus ielā 8

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no 15.03.2021 līdz 22.03.2021 izsludina cenu aptauju par tirdzniecības telpas labiekārtošanu Tirgus ielā 8, Ventspilī, identifikācijas Nr.VT2021/01. Piedāvājumu sūtīt līdz 22.03.2021 plkst. 14:00. uz e-pasta adresi: tirgus@ventspils.lv Cenu piedāvājumu iesniegt ar pavadvēstuli, kurā atspoguļots īss piedāvājuma saturs. Kontaktpersona – Armīns Kleinbergs T:20363898. Kopsavilkuma aprēķinu tabula būvniecības darbiem atvērt šeit


Tiek izsludināta cenu aptauja tirdzniecības telpas labiekārtošanai Tirgus ielā 14

Pašvaldības SIA "Ventspils tirgus" no 15.12.2020 līdz 08.01.2021 izsludina cenu aptauju par tirdzniecības telpas labiekārtošanu Pils ielā 14, Ventspilī, identifikācijas Nr.VT2020/01. Piedāvājumu sūtīt līdz 08.01.2021 plkst. 14:00. uz e-pasta adresi: tirgus@ventspils.lv Cenu piedāvājumu iesniegt ar pavadvēstuli, kurā atspoguļo īss piedāvājuma saturs. Kontaktpersona – Armīns Kleinbergs T:20363898. Kopsavilkuma aprēķinu tabula būvniecības darbiem atvērt šeit

0