“Skrējiens pēc ķirbja”

NOLIKUMS

Mērķis

Ar skrējienu no Ventspils Vecpilsētas tirgus laukuma uz Pārventas tirgu un atpakaļ atzīmēt tradicionālā rudens tirgus 20. “Ķirbju šovu”, simboliski nogādājot ķirbi no Pārventas tirgus uz Vecpilsētas tirgus laukumu.

Organizators

“Skrējiens pēc ķirbja”, turpmāk tekstā skrējiens, organize pašvaldības SIA “Ventspils tirgus”.

Distances

Skrējiens notiek pa gājēju ietvēm pilsētas teritorijā, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus.

4,3 km distance: no Pārventas tirgus uz Vecpilsētas tirgus laukumu

8.6 km distance: no Vecpilsētas tirgus laukuma uz pārventas tirgu un atpakaļ

Pārventas tirgū skrējiena dalībniekiem tiek izsniegti ķirbji, ko nogādāt Vecpilsētas tirgus laukumā.

Daļibniekiem ir iespēja arī skrējienā izmantot ne tikai organizatoru sagatavotos, bet arī savus ķirbjus.

Dalībnieki drīkst distance doties gan individuāli, kan grupā ar draugiem vai ģimenes locekļiem, iepriekš to norādot pieteikuma anketā.

Dalībnieki

Dalībai skrējienā nav vecuma ierobežojumi

Bērni, kuri jaunāki par 15 gadiem, distacē var doties tikai vecāku pavadībā.

Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek:

2021.gada 09. oktobrī, Ventspils Vecpilsētas tirgus laukumā

Reģistrācija

Dalībnieku reģistrācija skrējienam notiek internetā, aizpildot pieteikuma anketu, sākot ar 2021.gada 20. septembri https://bit.ly/kirbjuskrejiens

Reģistrācija tiek slēgta 07.10.21 pulksten 23:59.

Dalība skrējienā ir bez maksas

Dalībnieki drīkst mainīt savu pieteikto distanci vai mainīt pieteikto dalībnieku pret citu dalībnieku, par to informējot skrējiena organizatoru.

Sacensību norise

Skrējiens notiek pilsētas ielās ar marķētām trases norādēm.

Dalībnieku skrējiena laiks netiks fiksēts, skrējienam netiek noteikts uzvarētājs, dalībnieku uzdevums ir nogādāt ķirbi no Pārventas tirgus uz Vecpilsētas tirgus laukumu.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam.

Skrējiena laikā tiks fotografēts un filmēts.

Piesakoties skrējienam, dalībnieki apliecina, ka organizatoriem ir tiesības izmantot sabiedrisko attiecību un reklāmas mērķiem skrējiena laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriālus bez saskaņošanas ar tajos redzamajiem cilvēkiem.

Noteikumi

Skrējiena dalībnieka numuram ir jābūt redzamam kopā ar skrējiena dalībnieku visu skrējiena laiku.

Katrs skrējiena dalībnieks vai viņa atbildīgā persona pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Skrējiena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieku numuru.

12.6. Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot trases teritoriju un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi un līdzcilvēkiem.

12.7. Sacensības notiek pie neierobežotas transporta kustības.

12.8. Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi.

12.9. Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām.

12.10. Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!

12.11. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem skrējiena laikā.

12.12. Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam.

12.13. Sacensību dalībnieki apņemas ievērot Godīgas spēles pamatprincipus, kas ietver gan savstarpēju cieņu vienam pret otru, gan sportiskā gara jēdzienus.

Pirkumu grozs